Feldenkrais och mindfulness

Forntidshästen som förändrats obetydligt sen stenåldern.

Bokprat med feldenkrais hos dig? Info under "Aktuellt"


" Jag vill bara säga TACK till Dig! För fin läsning av din bok......... Gav  genast bort en till min systerdotter, 17 år och hästälskare. Den andra läser  jag i väntan på att ge bort till min granne som också har hästar. Idag  beställde jag en tredje till mig själv. " Ingrid Nyström

"Övningarna är grundligt och enkelt beskrivna i ett lugnt, långsamt  tempo.........  Det skapar en medvetenhet om upplevelsen och känslan i de  olika rörelserna, som annars kan vara svår att synliggöra hos sig själv. Övningarna görs både i sittande på en stol, liggande på golvet och uppsutten  till häst"  
Utdrag ur Bibliotekstjänst recension av Anna-Karin Lindberg (BTJ-häftet nr 12, 2016.)


NU SNART OCKSÅ PÅ TYSKA!!