Vildrosens Exmoorstuteri

Rasens historia

Exmoorponnyn har levt i det kuperade hedlandskapet kring Somerset och norra Devon sedan urminnes tider.  
Rasens primitiva utseende antas ha förändrats obetydligt sedan äldre stenåldern.  Fossila fynd av hästben har visat sig vara identiska med den moderna Exmoorponnyns.

Med en ungefärlig population på 1.200 ponnyer världen över finns rasen med på Rare Breeds Survival Trusts lista över hotade arter. 
Ankarhjorden, Exmoor.

Vetenskapliga studier

Genom åren har flera forskningsstudier på Exmoroponnyn utförts runt om i världen. Här följer några exempel:

- Royal Dick Veterinary College, Edinburgh. Här gjorde professor Speed och hans fru Mary jämförande studier mellan skelett och tänder från moderna häst- och ponnyraser och arkeologiska fynd från Alaska, vilka var 250.000 år gamla. Studierna visade att Exmoorponnyns skelett och tänder är slående lika fynden från Alaska samt att båda skiljer sig från andra nutida hästraser. Källa: Speed Papers

- Exeters universitet, 1974-77. Dr Sue Baker studerade ekologin hos vilda Exmoorponnyer på Exmoor; födointag, förhållande till andra gräsätare, revir och fortplantning.

- Animal Health Trust, Newmarket, 1976. Mike Scott, M.R.C.V.S, blodtypade hästar och ponnyer av olika raser. Han fann att Exmoorponnyn hade en ovanlig och primitiv blodtyp.

- University of California, 1980. Fortsatt blodtypsforskning.

- University College, London, 1994. Dr Adrian Lister, Dr Helen Stanley och Laura Kaagan studerade DNA från både fossiler och levande hästar med syfte att faställa ursprung och släktskap.

- University of Kentucky, 1996. Dr Gus Cothran undersöker blodtyper hos många häst- och ponnyraser. Åter framkommer att Exmoorponnyn har en primitiv blodtyp.

- University of Leicester, 1997. Genom att studera DNA i tagelprover från Exmoorponnyer kartlägger Professor Herbert Macgregor, Dr Alma Swan och Dr Sue Baker hur stor den genetiska variatinoen är hos Exmoorponnypopulationen.