GDPR

Policy om personuppgiftshantering

GDPR, General Data Protection Regulation, är en EU-förordning som började gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). Mycket är sig likt men kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter har skärpts. För FeldenRid är det viktigt att du som klient eller elev känner dig trygg i hur jag hanterar dina uppgifter. 

Insamling av information: Den information jag samlar in är de uppgifter som du själv lämnar i samband med kontakt med mig, såsom namn, adress, mejladress och telefonnummer.

Användande av information: Jag använder den insamlade informationen för att kunna utföra mitt uppdrag gentemot dig som klient/elev när det  gäller administrativa och praktiska spörsmål samt för att vi ska kunna kommunicera med varandra.

Utskick: Vid utskick från mig används de kontaktuppgifter som du har lämnat. Utskicken kan innehålla information om min verksamhet och närliggande ämnesområden,  nyheter och förmåner. Om du inte önskar ta del av denna information tar jag bort dig från mejllistan.

Journalföring: Vid enskilda sessioner i feldenkrais och/eller reflexintegrering samt hypnos för jag journal enligt Etiska regler för terapeutisk verksamhet. Journalerna sparas på säkert sätt.

Samarbeten med tredje part: Inga uppgifter delas med tredje part.

Lagring av uppgifter: Jag lagrar de personuppgifter du lämnar när du blir klient hos mig i en period om maximalt ett år efter avslutad klientrelation. Undantag görs i de fall där en lag kräver att informationen sparas längre, exempelvis vad gäller bokföringslagen.