Mindfulness

Medveten närvaro

Begreppet kommer från buddismen och är mer ett förhållningssätt än en metod. Genom en syntes mellan österländsk visdom och modern medicin skapade läkaren och meditatören Jon Kabat-Zinn konceptet mindfulness. Det finns en hel del forskning som stöder den positiva effekten av att öva mindfulness. 

Meditationen är i centrum, men vi arbetar också med exempelvis yoga och olika guidade övningar för att möta känslor och tankemönster.

Att vara uppmärksam med avsikt, i ögonblicket, utan att värdera det.

När du ser verkligheten som den är utan att vara kontrollerad av det förflutna eller framtiden infinner sig ofta ett inre lugn. Därifrån öppnar sig möjligheten till att göra medvetna val.

Jag erbjuder även mindfulness tillsammans med häst.