Feldenkrais - lära genom rörelse

En väg till insikt och utveckling

Genom en ökad medvetenhet om hur du använder dig själv i tanke och handling kan du ändra oönskade vanor och få fler valmöjligheter.

När du vet vad du gör, kan du göra vad du vill.

I feldenkraislektionerna arbetar vi med rörelsesekvenser där processen påminner om det lilla barnets experimenterande sätt att lära. Ibland används icke-vanemässiga rörelser för att ge nervsystemet nya utmaningar. När alla delar av en handling (tanke, sinnesförnimmelse, rörelse och emotion) samverkar blir hållning och rörelse harmonisk.

Moshe Feldenkrais var en pionjär som kände väl till hjärnans plasticitet långt innan det blev ett vedertaget begrepp inom neurovetenskapen. Strategierna i metoden är baserade på forskning om hur hjärna och nervsystem fungerar.

Två varianter

Oavsett variant sker lärandet såväl på det medvetna som det omedvetna planet.

Hands on - Funktionell Integrering, FI

Enskild session där feldenkraispedagogen vanligen arbetar med dig i någon liggande position på en bred brits. Mjuka, varsamma manipulationer och guidningar hjälper till att lösa upp spänningar och låsningar samt leder till nya upptäckter och alternativ.

Medvetenhet genom rörelse, MGR

Oftast i grupp. Du leds genom en serie rörelser, i vilka du uppmuntras att utforska varje moment på ett fokuserat, men avspänt sätt. Utan att värdera, med respekt och känsla för dig själv. Många förvånas över hur kraftfulla lektionerna är. Uttrycket "Less is more" stämmer väl in här.

Jag undervisar också på Skype och FaceTime.