FeldenRidlektioner

Stämmer något av detta in på dig?

Har du en känsla av att du spänner vissa delar av dig i onödan, samtidigt som du kanske är för avslappnad i andra? 

Att din liksom hästens asymmetri är till hinder i ridningen? 

Händer det att din häst inte svarar som du tänkt dig, och du inte förstår varför?

Genom FeldenRidundervisningen lär du dig att hitta en balans i musklernas aktivitet och att bli medveten om asymmetrier så att du kan påverka dessa.
Koordination och timing utvecklas, intention och handling kommer närmare varandra, vilket leder till en lättare och mer finstämd kommunikation.

Jag har många elever som ridit för mig i flera år, men också ryttare som fortsätter för sin ordinarie tränare och kombinerar detta med enskilda hands on-sessioner, lektioner i grupp och Skype. En vanlig erfarenhet är att det plötsligt är så mycket enklare att förstå och utföra tränarens instruktioner.